Gizlilik Bildirimi


GİZLİLİK BİLDİRİMİ


YASAL UYARI

1- Kullanım Kurallarının Kabul Edilmesi

Sayın Kullanıcı, Bu sözleşmedeki bütün kayıt ve şartları dikkatlice okumanız
önemlidir. İşbu sitenin sahibi, yönetimi, işletmesi ve idaresi Haber-News.com Haber Ajansı‘na (http://www.Haber-News.com)
aittir. İşbu web sitesine; http://www.Haber-News.com web
adresinden ulaşılmaktadır. İşbu akdin içerdiği şartlar, (akit) kullanıcının
web sitesine erişim ve web sitesini kullanımıyla ilgili kayıt ve şartları
tespit etmektedir. Siteye erişiminiz ve bu siteyi kullanmanız işbu akdi
kabul ettiğiniz ve bu akdin kuralları ile bağlı olduğunuz anlamına
gelmektedir. Eğer bu akitte belirtilen yazılı şart ve koşulları kabul
etmiyor ve bu kurallarla bağlı kalmak istemiyorsanız, işbu siteye erişim
sağlamamalı ya da siteyi kullanmamalısınız. Eğer Haber-News.com Haber Ajansı tarafından yönetilen işbu sitenin kayıt ve şartlarından,
kurallarından, talimatlarından işletme ve idaresinden memnun değilseniz,
hukuken yegâne yolunuz bu siteyi kullanmaya devam etmemenizdir. Haber-News.com Haber Ajansı işbu akdi istediği zaman değiştirip güncelleme
hakkına sahiptir.

2- Sorumluluk Kabul Etmeme

İşbu site ve muhtevası, olduğu gibi kullanımınıza sunulmaktadır. Bu siteye
giriş yapmak ve kullanmakla sitenin içiriği ile ilgili kullanımdan doğacak
riskleri üstlenmiş olursunuz. Haber-News.com Haber Ajansı
sitenin içeriğinin ve tüm muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla
birlikte; (a) doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, (b) içeriğinde
kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli
nitelikte olduğu, (c) web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve
kesintisiz olacağı, (d) aksaklıklar kusur ve bozuklulukların düzeltileceği,
(e) web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu
hususunda herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda
kullanıcıya herhangi bir beyan ve teminat vermemektedir.

3- Üçüncü Kişilerin Web Sitelerine Link Verilmesi

Siz kullanıcıya kolaylık olsun diye işbu site üçüncü kişilerin web
sitelerine link vermekte, erişim sağlamakta olup, bununla beraber işbu durum
söz konusu üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının Haber-News.com Haber Ajansı tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. Yine
üçüncü kişilerin siteye verdikleri linklerin web içeriklerinin doğruluğu ve
güvenilirliği Haber-News.com Haber Ajansı tarafından onaylandığı
anlamı çıkarılmamalıdır. Haber-News.com Haber Ajansı; üçüncü
kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla
birlikte; (a) yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, (b)
içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete
elverişli nitelikte olduğu, (c) web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız
ve kesintisiz olacağı, (d) aksaklıklar, kusur ve bozuklulukların
düzeltileceği, (e) web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden
temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta
ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat
vermemektedir. Her ne kadar Haber-News.com Haber Ajansı işbu web
sitesine olan eklemeleri, link bağlantılarını teşvik etse de işbu paragrafta
aşağıda sayılan içerikleri taşıyan üçüncü şahısların web sitesinden link
bağlantısı verilmesine, erişim sağlanmasına veya bu tür eklemelerin
yapılmasına izin vermemektedir: İçeriği hukuka aykırı, yıldırıcı, tehdit
edici, hakaret niteliğinde olan, genel ahlaka aykırı, yakışıksız, edebe
aykırı, aşağılayıcı, karalayıcı, küfürlü, pornografik, lekeleyici ve benzeri
her türlü bilgi ile, burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla cezayı
gerektiren ve suç olabilecek veya suçu teşvik eden veya ulusal ve
uluslararası kanunları ihlal eden her türlü mesaj, söz, davranış ve yayın
ile bu tür içeriklerden dolayı Haber-News.com Haber Ajansı’nın
itibarını, güvenirliğini sarsacak veya iş ve eylemlerine zarar verebilecek
veya içerdiği mesaj, yayın veya her türlü bilgi vasıtasıyla ırkçılık,
bağnazlık, nefret ve herhangi bir gruba veya kişiye karşı her türlü fiziki
zarar ve incitme veya azınlık bir gruba karşı taciz veya tacizde bulunmayı
teşvik eden veya 18 yaşından küçüklere yönelik cinsel ve şiddet içeren ve
teşvik eden her türlü bilgi ve unsur ihtiva eden veya hukuk dışı eylemleri
öven ve teşvik eden her türlü bilgi ve yayın veya ateşli silah üretmeye,
satmaya ve almaya yönelik her türlü bilgi ve yayın veya içeriğinde
başkalarının kişisel manevi ve telif haklarına ihlal ve tecavüz teşkil eden
her türlü yazılım programları veya diğer her türlü araç ve unsurlar. Haber-News.com Haber Ajansıyukarıdaki paragrafta sayılan
içerikleri barındıran her türlü eklemeyi, erişimi, link vermeyi veya diğer
web siteleri tarafından ekleme ve link verilmesini ret etme ve yasaklama
yetkisine sahip olup, bu hallerde Haber-News.com Haber Ajansı’nın talebi halinde kullanıcı olarak siz bu tür içerik taşıyan
eklemeleri ve linkleri web sitesinden kaldırmayı kabul etmiş
sayılmaktasınız.

4- Güvenlik

İnternet üzerindeki bilgi alış verişleri genel olarak güvenli olmadığı için
internet ortamındaki bilgi alış verişlerinizde dikkatli olmanız tavsiye
edilmekte olup, işbu konuda Haber-News.com Haber Ajansı siz
kullanıcıya site içindeki iletişiminizin, kişisel ve diğer bilgilerinizin
güvenliğine ilişkin olarak ya da üçüncü şahıslar tarafından bilgilerinizin
ele geçirilmesine karşı teminat veremez, vermemektedir.

5- Genel

Siz kullanıcının açık veya zımni olarak işbu akdi ihlal etmeniz karşısında
Haber-News.com Haber Ajansı tarafından işbu akdin ihlal
edilmesine müsaade edilmesi veya haktan feragat edilmesi, bu ve benzeri
diğer akit şartlarını ihlalleriniz karşısında Haber-News.com Haber Ajansı tarafından size izin verildiği veya söz konusu diğer ihlaller
karşısında hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.

6- Mülkiyet Hakkı

İşbu sitede yayınlanan veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen ve burada
sayılanlarla sınırlı olmamakla beraber; bütün haber, metin, yazı, makale,
fotoğraf, görüntü, resim, ses klipi, yazılım programı, bilgisayar kodu,
toplu halde, işbu web sitesi içeriği, Haber-News.com Haber Ajansı’na, ve/veya ona lisans veren veya içerik sağlamaya yetkili kılınan
taraflara ait olup, Türk ve yabancı fikri mülkiyet kanunu ve diğer ilgili
kanunların koruması altındadır. Buna ek olarak işbu web sitesi içeriği
işleme ve derleme eserlerle ilgili Türk ve yabancı telif hakları kanunu
tarafından da korunmaktadır. Kullanıcı, web sitesindeki veya web sitesi
vasıtasıyla erişilebilen içerikle ilgili telif hakları hususunda ilgili ek
bildirim, ihtar ve kısıtlamalara da uymak zorundadır. İşbu akitte açık bir
şekilde beyan edilmeyen ve Haber-News.com Haber Ajansı
tarafından açık ve yazılı bir izin olmaksızın işbu web sitesinde yapılan
herhangi bir kullanım, çoğaltma, değiştirme, çevirme, yayma, tahrifat,
kamuya gösterim, sergileme, web sitesine yükleme, internette yayınlama,
iletim, yeniden iletim ve dağıtım veya diğer şekillerde web sitesini veya
onun herhangi bir içeriğini bir bütün olarak veya kısmı bir şekilde
kullanmak ve ondan yararlanmak yasaklanmıştır. Haber-News.com Haber Ajansı, bu paragrafta sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla; gazete
münderecatı, haber, havadis, fıkra, kısa yazı, köşe yazısı,fotoğraf,
görüntü, resim, ses klipi, yazılım programı, bilgisayar kodu, toplu halde,
işbu web sitesi içeriği ve benzeri unsurlar üzerinde FSEK m. 36 anlamında
telif haklarını saklı tutmuştur. Belirtilen unsurlar, kaynak gösterilse dahi
izin alınmadan kullanılamaz.

7- Sorumluluğun Sınırlanması

Uygulanacak mer’i hukuka bağlı olarak, ihmal de dâhil olmaz üzere, ancak
bununla sınırlanmamak kaydıyla, hiç bir şart ve koşul altında, Haber-News.com Haber Ajansı, yöneticileri, müdürleri, çalışanları, şube ve
acenteleri lisans verenleri veya sırasıyla onların halefleri veya onların
yerine geçenler, kendisinden devir ve temlik alanlar; meydana gelebilecek
hiç bir zarar ve kayıptan, ticari iş kaybından, veri ve kar kaybından veya
işbu akdin ihlal ve ihmalinden meydana gelip gelmediğine bakılmaksızın her
türlü rastlantısal, özel, doğrudan veya dolaylı zarar ve ziyandan veya
haksız fiilden sorumlu tutulamazlar. Haber-News.com Haber Ajansı, bu paragrafta zikredilen kayıp ve zararların meydana geleceğini veya
gelebilecek olma ihtimalini bilmesi veya bilmesinin gerekmesi veya
bilebilecek olması halinde dahi sorumlu tutulamayacaktır. Hiç bir şart ve
koşul altında, Haber-News.com Haber Ajansı, yöneticileri,
müdürleri, çalışanları, şube ve acenteleri lisans verenleri veya sırasıyla
onların halefleri veya onların yerine geçenler, kendisinden devir ve temlik
alanlar, Haber-News.com Haber Ajansı’nın veya kullanıcının,
kullanıcı şifre ve hesap bilgilerinin korunmasındaki ihmalinden dolayı
meydana gelebilecek hiç bir zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Web
sitesindeki sponsorların, reklam verenlerin ve üçüncü kişilerin, müştereken
veya tek başına kullanımları sonucu, fiillerinden, hata ve ihmallerinden,
davranışlarından dolayı Haber-News.com Haber Ajansı açık bir
şekilde hiç bir sorumluluk kabul etmediğini beyan etmektedir. Ayrıca hiç bir
kayıt ve şart altında Haber-News.com Haber Ajansı, yöneticileri,
müdürleri, çalışanları, şube ve acenteleri lisans verenleri; burada
sayılanlarla sınırlı olmaksızın; (a) web sitesini kullanan üçüncü kişilerin
fiilleri, ihmalleri ve davranışlarından ve (b) web sitesindeki veya işbu web
sitesi üzerinden erişim sağlanan, link verilen web sitelerindeki
içeriklerin, mal ve hizmetlerin, her türlü benzeri unsurların, yazılım ve
programların kullanımından veya kullanılamamasından dolayı meydana
gelebilecek hiç bir zarar, ziyan, kayıp, hasar ve masraftan sorumlu
tutulamaz. İşbu web sitesinden veya web sitesi vasıtasıyla üçüncü
kişilerden, mal ve hizmet satın alımından veya herhangi bir kullanımdan
doğabilecek hiç bir zarar, ziyan, masraf ve kayıptan dolayı Haber-News.com Haber Ajansı, yöneticileri, müdürleri, çalışanları, şube ve
acenteleri lisans verenleri veya sırasıyla onların halefleri veya onların
yerine geçenlerin kendisinden devir ve temlik alanların sorumlu
tutulamayacağını ve bu hususlarda kullanıcı olarak herhangi bir hak
iddiasında bulunmayacağınızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

8- Yazılım Programları Lisans Hakkı

Web sitesine yerleştirilen, kaydedilen tüm yazılımlar, burada sayılanlarla
sınırlı olmaksızın bütün bilgisayar kodları, bunlar içerisinde bulunan veya
yerleştirilen veya bu bilgisayar yazılımları (“yazılım”) tarafından
oluşturulan tüm dosya ve görüntüler telif hakları ve ilgili kanunların
koruması altındadır. Tüm bu zikredilen yazılımların mülkiyeti Haber-News.com Haber Ajansı’na veya ona lisans verenlere veya bu tür
yazılımların mülkiyetini elinde bulunduran yetkilendirilmiş diğer şahıslara
aittir. İşbu akitte belirtilen kayıt ve koşullar altında web sitesindeki
yazılımlara erişim ve kullanım hakkı siz kullanıcıya tanınmış olup, buna ek
olarak bu tür yazılımlara erişim ve kullanım için başka şart ve koşullar da
öngörülebilir İşbu web sitesi yazılım programını yüklemek için kullanımınıza
sunuyorsa, aksi kararlaştırılmadıkça işbu akitte yazılı şartlara ve işbu
akit dışında diğer yükleme (downloading) ve yazılımların (software)
kullanımları ile ilgili koşullara uymak kaydıyla; kişisel olarak, başkasına
devredilemez ve münhasır olmayan bir ruhsatla (a) bu yazılımın bir kopyası,
ağ bağlantısı olmayan bir bilgisayarda kişisel amaçlı ve ticari amaç
taşımamak kaydıyla kurulup çalıştırılabilir; (b) kanunun izin verdiği
sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, makul ve uygun şartlarda gerekiyorsa
eğer yedek bir kopyası yapılabilir. İşbu akitte açıkça izin verilen hususlar
dışında kullanıcı, yazılım programlarını bir bütün olarak veya kısmen; (a)
kullanamaz, çoğaltamaz, düzeltme yapamaz, çevirisini yapamaz, uyarlayamaz,
yükleyemez, indiremez ve iletemez; (b) yazılım programları içerisinde
belirtilen markalarla, mülkiyetle ilgili uyarıları çıkartamaz, değiştiremez,
saklayamaz; (c) satamaz, kiralayamaz, lisans veremez, devredemez veya diğer
bir şekilde erişim sağlayamaz; (d) sökemez, çıkartamaz, kaynak koda
dönüştüremez, şifre çözme ve kırma yapamaz, yazılım programı üzerinde
tersine mühendislikte bulunamaz veya başkalarına bu konuda yardımcı olamaz.
İşbu web sitesine yerleştirilen bütün yazılım programları var olduğu gibi
kullanımınıza sunulmakta olup bu programlarla ilgili açık veya zımni
herhangi bir teminat ve garanti verilmez. İşbu web sitesinde bulunan hiç bir
şey kullanıcıya herhangi bir hak, unvan, menfaat veya herhangi bir lisans
hakkı vermediği gibi web sitesindeki yazılım programları üzerinde veya web
sitesi vasıtasıyla indirilen yazılım programları üzerinde de herhangi bir
fikri mülkiyet hakkı ve benzeri hak vermez.

9- Web Sitesinde Kayıt Şartları

İşbu web sitesinin bazı bölümlerini kullanmak için web sitesine kayıt ve üye
olmanız istenebilir. Bu halde kayıt ve üyelik için sizden istenen bilgileri
veya size verilen kayıt ve üye formunda istenen bilgilerinizi doğru,
inanılır, güvenilir ve tam olarak vermeniz ve bu bilgileri zamanında
güncellemeniz gerekmektedir. Eğer Haber-News.com Haber Ajansı’nın sizin verdiğiniz bilgilerin doğruluğu, inandırıcılığı,
güvenirliği ve güncelliği hakkında kuşkulanmak için makul nedenleri varsa
sizin web sitesini kullanımınızı ve web sitesine erişiminizi askıya alabilir
veya tamamen engelleyebilir.

10- Fesih

Herhangi bir zamanda ve hiç bir uyarı ve ihtara gerek olmaksızın Haber-News.com Haber Ajansı uygun gördüğü takdirde ve hiç bir gerekçe
göstermeden web sitesini kullanımınızı veya web sitesine erişiminizi
engelleyebilir. Ayrıca işbu akitte belirtilen kayıt ve şartları ihlal
etmeniz halinde, Haber-News.com Haber Ajansı sizin web sitesinin
tamamına veya herhangi bir kısmına olan erişiminizi ve kullanımınızı
engelleyebilir.

11- Markaların Kullanımı

İşbu web sitesinde üçüncü kişilere ait belirli markaların ve diğer ayırt
edici isimlerin ve/veya işaretlerin kullanılması bu kişilerle Haber-News.com Haber Ajansı arasında herhangi bir ilişki olduğu veya
aralarında lisans anlaşması olduğu veya Haber-News.com Haber Ajansı’nın söz konusu üçüncü kişilerin mal, hizmet ve işlemlerini onayladığı
anlamına gelmez. Haber-News.com Haber Ajansı veya fikri mülkiyet
sahibi, ilgili üçüncü kişilerin yazılı izni olmadıkça işbu web sitesi
içeriğindeki hiç bir şey kullanıcıya, Haber-News.com Haber Ajansıveya üçüncü kişilere ait marka, ayırt edici isimler ve işaretler,
logo ve tasarımlar ve benzeri fikri mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir
kullanım hakkı veya lisans vermez.

12- Web Sitesini Kullanım ve Yapılan Eklemeler

İşbu web sitesi Haber-News.com Haber Ajansı ve diğer
kullanıcılarla iletişime girmek için siz kullanıcıya siteye mesaj ve değişik
içerikler ekleme, dosya, belge ve benzeri unsurları (“siteye eklemeler”)
yükleme imkânı sunabilir. Web sitesinde size tanınan bu tür bir imkânı
kullanırken işbu paragrafta sayılanlar yasaklanmıştır: (a) Haber-News.com Haber Ajansı’nın takdir ve idaresinde olan bir konuda web
sitesinde tasarrufta bulunmak veya web sitesinin düzenli bir şekilde
çalışmasını veya başkalarının web sitesini kullanmasını ve ondan
yararlanmasını engellemek, kısıtlamak, mani olmak, müdahale etmek veya bu
yönde bir teşebbüste bulunmak; (b) içeriği hukuka aykırı yıldırıcı, tehdit
edici, hakaret niteliğinde olan, genel ahlaka aykırı, yakışıksız, edebe
aykırı, pornografik, aşağılayıcı, karalayıcı, küfürlü, lekeleyici ve benzeri
her türlü bilgi ile (c) burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla suç
teşkil edecek veya suça teşvik edici nitelikte veya ulusal ve uluslararası
kanunlara aykırı olan veya başkalarının kişisel haklarını zedeleyici,
çiğneyici, hakaret edici, özel hayatlarına ve kamu haklarına tecavüz teşkil
eden veya fikri mülkiyet hukuku ve ilgili diğer kanunla tarafından korunan
telif hakları, patent, tasarım, ticari sır veya diğer fikri mülkiyet hakları
ile bunlara ek olarak eser sahibinden izin almaksızın işleme ve derleme eser
haklarına karşı ihlal ve tecavüz teşkil eden her türlü yazı, makale, resim,
görüntü, fotoğraf, haber, yazılım programı veya benzeri unsurlar veya (d)
kin, nefret, ırkçılık, bağnazlık, başkalarına karşı her türlü fiziki
tecavüzü teşvik eden veya küçüklere zararlı olabilecek, rahatsız edici,
saldırgan veya başkalarına saldırganlığı teşvik edici, her türlü mesaj,
eklemeler ve yayınlarla; (e) 18 yaşından küçükleri şiddet ve cinselliğe
yönelten, teşvik eden veya kanuna karşı faaliyetler hakkında eğitici bilgi
veren, yasadışı silahların üretimi, nasıl yapıldığı, nasıl satıldığı
hususunda bilgi veren (f) diğer kullanıcılara vermek üzere ve ticari amaçlı
veya diğer başka yasal olmayan amaçlar için kullanmak üzere web sitesini
kullananların şifre ve kişisel bilgilerini istemek, almak, (g) virüs veya
zararlı spamlar içeren veya virüs yaratan her türlü mesaj, ekleme ve
yüklemeler (h) istenmeyen e-mail, zincirleme mektup, davetsiz toplu e-mail
veya spam göndermek veya (ı) web sitesini ticari amaç için kullanmak,
reklam, satış, ticari faaliyetle ilgili unsurlar taşıyan mesaj bırakma,
eklemelerde bulunma veya yükleme yapmak İşbu siteye bıraktığınız mesajlar,
yaptığınız ekleme ve yüklemelerle diğer her türlü unsurlar hakkında Haber-News.com Haber Ajansı’na münhasıran, kısıtlanamaz, âlemşümul,
geri alınamaz ve telif ücretsiz izin ve lisans hakkı verdiğinizi kabul etmiş
sayılmaktasınız. Söz konusu izin ve lisans hakkı sizin işbu web sitesine
bıraktığınız, yüklediğiniz, ekleme yaptığınız her türlü mesaj ve yayınlarla
diğer unsurların kullanım, yayma, çoğaltma, değiştirme, düzeltme, uyarlama,
depolama, işleme ve derleme eser meydana getirme, dağıtma, iletme, yeniden
iletme, kamuya açık alanda icra etme, teşhir etme ve diğer benzeri hakları
ve buna ek olarak söz konusu haklar hususunda başkalarına lisans verme
hakkını da kapsamaktadır. İşbu web sitesine mesaj bırakan, her türlü ekleme
ve yüklemelerde bulunan kullanıcılar aynı zamanda bütün manevi haklarından
Haber-News.com Haber Ajansı lehine feragat ettiklerini kabul
ederler. Haber-News.com Haber Ajansı, kullanıcıların bıraktığı
mesajları, eklemeleri ve yüklemeleri herhangi bir gerekçe göstermeden
değiştirme, kaldırma ve kısıtlama hakkını saklı tutmakla birlikte,
kullanıcılar, kanunun gerektirdiği veya mahkemelerin veya kamu kurumlarının
talep ettiği bilgilerin Haber-News.com Haber Ajansı tarafından
ilgili kurum ve mercilere verilmesini veya kamuya ifşa edilmesini de kabul
etmiş sayılırlar İşbu web sitesinde yayınlanan her türlü kullanıcı
mesajları, yayınlar ve benzeri eklemeler ilgili kişinin kendi görüşlerini
yansıtmakta olup, Haber-News.com Haber Ajansı bu tür görüş ve
fikirlerden ve ilgili mesaj, ekleme ve yüklemeler ile her tür diğer
içeriklerden sorumlu olmadığı gibi işbu web sitesiyle ilgili hiç bir
şikâyeti araştırmak ve sonuçlandırmakla da yükümlü değildir.

13- Online Ticaret

İşbu web sitesi online-çevrimiçi, ortamda Haber-News.com Haber Ajansıtarafından sunulan değişik türde mal ve hizmet satın alma imkânı
sunabilir. Web sitesinde mal ve hizmet satın almak için sipariş vermek
istediğinizde doğru, güvenilir, eksiksiz ve tam olarak gerekli kişisel
bilgilerinizi; adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı, kredi kartı
bilgilerinizi, e-mail adresinizi ve siparişinizin teslim edileceği adresi
bildirmeniz gerekmektedir. Web sitesinde satışa sunulan mal ve hizmet
listesindeki fiyatlardaki yanlışlıklar nedeniyle veya baskı ve matbaa
hatasından dolayı yanlış fiyat verilmesi veya fiyat bilgilerinin yanlış
belirtilmesi hallerinde, Haber-News.com Haber Ajansı her zaman
siparişinizi geri çevirme, kabul etmeme hakkına sahiptir. Ayrıca web
sitesinde belirtilen mal ve hizmetler stoklarda mevcut olması halinde
geçerli olup mal ve hizmetlere ait fiyatlar her zaman tek taraflı olarak ve
hiç bir gerekçe gösterilmeden Haber-News.com Haber Ajansı
tarafından değiştirilebilir. Web sitesine sunduğunuz sipariş talebiniz, icap
kabul edilip tarafımızdan aksi kararlaştırılmadıkça makul bir süre için
geçerli olup ancak size mal ve hizmet gönderilmesi halinde icabınız kabul
edilmiş sayılır. Sizin elinizde bulunan elektronik makbuz formu, Haber-News.com Haber Ajansı tarafından size gönderilmiş sipariş onay
makbuzu olmadıkça sizin siparişinizin kabul edildiği anlamı taşımaz. Haber-News.com Haber Ajansıherhangi bir gerekçeden dolayı sizin
siparişinizi her zaman kabul veya ret etme haklarını saklı tutar. İşbu web
sitesi siz kullanıcılara üçüncü şahıslar tarafından sunulan değişik türlerde
mal ve hizmetler satın alma imkânı sunabilir (üçüncü şahıs emtiaları). Bu
durumda Haber-News.com Haber Ajansı üçüncü şahıs emtialarının
yasallığı, kalitesi, zamanında ulaşması, doğruluğu, güvenirliği ve diğer
hususlarda herhangi bir sorumluluk taşımaz. İşbu web sitesinin link
sağladığı veya link sağlayan web sitelerine yönlendirmesi sonucu, söz konusu
bu tür üçüncü şahıslara ait emtiaları satın almak için sipariş verirken veya
üçüncü şahıslara kişisel bilgilerinizi ve hesap bilgilerinizi verirken bu
tür bilgilerinizin Haber-News.com Haber Ajansı tarafından değil
söz konusu üçüncü şahıslar tarafından alındığı ve bu hususlarda Haber-News.com Haber Ajansı’nın herhangi bir sorumluluk taşımadığını kabul
etmiş sayılırsınız. İşbu web sitesinden veya bu web sitesinin erişim ve link
verdiği diğer web sitelerinden yapacağınız üçüncü şahıslara ait emtialara
ilişkin satın almalarda meydana gelebilecek her hangi bir zarar, ziyan,
masraf ve benzeri kayıplardan Haber-News.com Haber Ajansı, site
sahibi, site yetkilisi, site yöneticileri, editör ve yazarları, çalışanları,
müdür ve yöneticileri, acenteleri, sırasıyla halefleri ve yerine geçenler
sorumlu tutulamaz ve bu kişilere karşı bir hak iddiasında bulunulamaz.

14- Tavsiye Değildir

İşbu web sitesindeki bilgiler sadece kullanıcıyı bilgilendirmek amacı ile
sunulmuş olup; hukuki, tıbbi, finansal, yatırım, vergi, muhasebe ve diğer
benzeri konularda tavsiye verme niteliğinde değildir. İşbu web sitesinde
yayınlanan bilgilere güvenerek herhangi bir işlem yapmanız tavsiye
edilmemektedir.

15- Şifre

İşbu web sitesinde belirtilen bazı özel kullanımlar için web sitesindeki üye
ve kayıt sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifresi almanız gerekebilir. Söz
konusu şifre ve kullanıcı adının gizli tutulması sizin sorumluluğunuzda olup
şifrenizin veya hesabınızın herhangi bir izinsiz kullanımını öğrendiğinizde
derhal Haber-News.com Haber Ajansı’na bildirmeniz ve her
defasında web sitesindeki kullanıcı hesabınızdan çıkarken güvenli bir
şekilde çıkış yapmanız gerekmektedir. Haber-News.com Haber Ajansı’nın veya sizin ihmalinizden dolayı şifre ve hesabınızın
korunamamasından doğacak hiç bir zarar, ziyan ve masraftan Haber-News.com Haber Ajansı sorumlu değildir.

16- İzinsiz Kullanım ve Tecavüz Hallerinde İhbar ve Bildirim

Telif hakları hususunda yapılacak izinsiz kullanım ve tecavüzlerle ilgili
ihbar ve bildirimler

http://www.Haber-News.com/iletisim/

adresine yapılabilir. İhbar ve bildirimler karşısında Haber-News.com Haber Ajansı derhal söz konusu ihbarları değerlendirip araştırır ve
gerekli gördüğü her türlü tedbiri alır ve işlemleri başlatır. Daha etkin
olması için izinsiz kullanım ve tecavüzlerle ilgili bildirim ve ihbarların
aşağıda belirtilen şekillerde yapılması gerekmektedir. 1. Web sitesinde
izinsiz kullanıldığı iddia edilen telif hakkının tanımlanması 2. İhlal
edildiği öne sürülen telif hakkı sahibi adına ihbar ve bildirimde bulunan
yetkili kişinin imzası 3. İhbar ve bildirimde bulunan kişinin izinsiz
kullanım ve tecavüz iddiasında bulunduğu telif hakkı ile ilgili telif hakkı
sahibi veya onun lisans verdiği kişi veya acentesinin herhangi bir şekilde
söz konusu telif hakkının kullanımı için izin vermediğine dair yazılı beyan.
4. İhbar ve bildirimde bulunan tarafa ulaşabilmek için gerekli ve yeterli
iletişim bilgileri (telefon numarası, adres, e-mail v.s.) 5. İhbar ve
bildirimde bulunan kişinin verdiği bilgilerin doğru ve güvenilir olduğu,
yalan ve yanlış beyanda bulunması karşısında cezai yükümlülük altına
girebileceği ve söz konusu telif hakları sahibi adına hareket etmek için
gerekli yetkisinin olduğuna dair beyanı.

17- Uygulanacak Hukuk

İşbu web sitesi (işbu web sitesi üzerinden link verilen üçüncü kişilere ait
web siteleri hariç) Haber-News.com Haber Ajansı tarafından
kontrol ve idare edilmektedir. İşbu web sitesine erişim sağlamanız veya web
sitesini kullanmanız halinde web sitesinin içeriği ile ilgili ve sizin
erişim ve kullanımınızla ilgili hususlarda çıkacak sorunların çözümünde
uygulanacak hukuk Türk Hukuku olup, İstanbul mahkemeleri yetkili
kılınmıştır.