Irak Halk Seferberlik Güçlerinin Geleceği: Tarihsel Silahsızlanma, Terhis ve Yeniden Bütünleşme Çabalarından Alınan Dersler


Irak Halk Seferberlik Güçleri (PMF), İslam Devleti’ne karşı mücadelede kritik bir rol oynadı. Ancak bu paramiliter güç artık sivil-asker ilişkilerine meydan okuyor çünkü birçok HSB savaşçısı, 2016’da Irak silahlı kuvvetlerine resmi olarak entegre olmalarına rağmen eski komutanlarına sadık kalmaya devam ediyor. Irak’ın güvenlik servislerine girmesi, İran’a ABD çıkarlarını baltalamak ve Irak’ın mücadele eden demokratik hükümetini yıkmak için yeni bir fırsat sunuyor.

PMF’nin ortaya koyduğu zorlukların ele alınması, Irak ve daha geniş Orta Doğu’daki herhangi bir ABD stratejisinin başarısı için temel olacaktır. Bu raporda yazarlar, ABD hükümetinin PMF hakkındaki politikasını bilgilendirmek için eski savaşçıların ve milis kuvvetlerinin silahsızlandırılması, terhis edilmesi ve yeniden bütünleştirilmesine (DDR) yönelik önceki çabalardan öğrenilen dersleri inceliyor. 1979’dan 2010’a kadar uluslararası olarak desteklenen DDR programlarını inceleyerek, Irak’ta ABD destekli bir DDR çabasının başarılı olup olmayacağını değerlendirmek için tarihi DDR programlamasını analiz ediyorlar.

Bu tarihsel analiz, PMF’ye odaklanan DDR’nin, tamamlayıcı güvenlik sektörü reformu ve daha fazla kapsayıcılık sağlayan siyasi reformlarla bağlantılı olmadıkça son derece zor olacağını gösteriyor. İran destekli HSB’nin gücünü ve nüfuzunu azaltmak ABD için yararlı olabilirken, bu azalmayı zorlamaya çalışan bir politika aslında tam tersi bir etkiye sahip olabilir.

Bu araştırma, Savunma Bakanlığı Ofisi tarafından desteklendi ve RAND Ulusal Güvenlik Araştırma Bölümü’nün (NSRD) Uluslararası Güvenlik ve Savunma Politikası Merkezi bünyesinde yürütüldü.

Bu rapor, RAND Corporation Araştırma raporu serisinin bir parçasıdır. RAND raporları, kamu ve özel sektörün karşılaştığı zorlukları ele alan araştırma bulgularını ve nesnel analizleri sunar. Tüm RAND raporları, araştırma kalitesi ve nesnellik için yüksek standartlar sağlamak üzere titiz bir akran incelemesinden geçer.

Bu belge ve burada yer alan ticari marka(lar) kanunla korunmaktadır. RAND fikri mülkiyetinin bu temsili, yalnızca ticari olmayan kullanım için sağlanmıştır. Bu yayının çevrimiçi izinsiz olarak yayınlanması yasaktır; doğrudan bu ürün sayfasına bağlantı verilmesi teşvik edilir. Araştırma belgelerinden herhangi birinin ticari amaçlarla çoğaltılması veya başka bir biçimde yeniden kullanılması için RAND’ın izni gereklidir. Yeniden yazdırma ve yeniden kullanım izinleri hakkında bilgi için lütfen www.rand.org/pubs/permissions adresini ziyaret edin.

RAND Corporation, araştırma ve analiz yoluyla politika ve karar verme sürecini iyileştirmeye yardımcı olan, kar amacı gütmeyen bir kurumdur. RAND’ın yayınları, araştırma müşterilerinin ve sponsorlarının görüşlerini yansıtmayabilir.


Kaynak : https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA722-1.html

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir